Försvararna på Garnisonen

Advokatfirman Tornéus placerar klienten i centrum.
Advokatbyrån har brottmål som fokus och hög kompetens inom det straffrättsliga området.

Försvarsadvokaterna Tornéus och Schenck arbetar intensivt för klientens bästa under hela rättsprocessen.
Advokaterna åtar sig alla typer av brottmål över hela landet.

Kontakta oss för ett kraftfullt och personligt försvar!