Byrån

Ett personligare försvar

 

Advokatfirmans mål är att så tidigt som möjligt få ett avslut på ditt ärende till din fördel. Advokat Tornéus ger dig effektiva råd och försvarar dig under polisens förundersökning samt vid eventuell rättegång. Han kan försvara klienter både i tingsrätt, hovrätt och i Högsta domstolen.

Hos advokatbyrån blir du som klient tryggt omhändertagen och det från första dagen, kvalitet går före kvantitet.
Advokat Tornéus arbetar intensivt och ger dig ett personligt och kraftfullt försvar.

Advokatbyrån är innovativ och advokat Tornéus kan arbeta överallt med den senaste tekniken. För att ge dig det bästa försvaret arbetar advokatbyrån kontinuerligt med att hålla sig uppdaterad på den senaste rättsutvecklingen. Ofta använder sig advokaten av tekniska hjälpmedel eller besöker brottsplatsen om en sådan är aktuell.

Advokatkontoret har en central placering mitt i Linköpings rättscentrum på området Garnisonen – inom synhåll från domstol, polis, åklagare och frivårdsmyndighet. Detta gör att advokat Tornéus kan agera snabbt om du behöver hjälp.

Försvarsadvokat Tornéus står på din sida och tar din strid!